Kurikulum

Mata Pelajaran Pondok Pesantren Ar-Raudloh

 1. Kitab Kuning
  • Akhlakul Banin (Kitab Tentang Akhlak)
  • Ta’lim Muta’lim (Kitab Tentang Akhlak dalam Belajar)
  • Tijan (Kitab Tauhid)
  • Safinatun Naja (Kitab Fiqh)
  • Fathul Qorib (Kitab Tentang Fiqh)
  • Jurumiyyah (Kitab Nahwu)
 2. Hadist Arbain dan Hadist Shohih Pilihan
 3. Al-Qur’an (Tahsin,Tilawah,Tajwid,Tahfidz,Tafsir)
 4. Bahasa Arab